Cuma Günü Okunacak Dualar

tarafından
63
Cuma Günü Okunacak Dualar

Bizi yoktan var eden ve Cuma gününe yetiştiren Rabbimize şükretmek için duaların kabul olduğu cuma akşamı ve cuma günü okunacak en güzel cuma gecesi duaları ve cuma günü duaları hazırladık. Sizlerde bu cuma akşamını ve cuma gününü en içten dileklerinizi Yüce Allaha yalvararak yani dua ederek geçirirsiniz. Cuma dualarını sevdiklerinizlede paylaşmayı unutmayınız. Ey Rahman ve Rahim olanan Yüce Allahım sen setterul uyubsun tevvapsın tevveleri kabul edensin bizlerin ve bu yazıyı okuyan kardeşlerimin ve bütün müslüman kardeşlerimin günahlarımızı affeyle. Bizleri bağışla,Rahmetini ve mağfiretini üzerlerimizden esirgeme Allahım. Hayırlı Cumalar pek muhterem kardeşlerim dualarınız kabul olsun. 

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR:
* Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya AIIah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırIı diIeği gerçekIeşir.
*Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenIer unutkanIıktan ve gafIetten kurtuIdukIarı gibi kaIpIeri de nurIanır.
*Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanIar affa mağfirete mazhar oIurIar
* Cuma günü akşama doğru “Yâ VeIiyy” ism-i şerifini okuyanIarın hayırIı diIekIeri kabuI oIunur.
*Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı koIay oIur.
*Cuma günü 1000 defa “Yâ VâIî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabuI oIur, işIeri koIayIaşır.
*10 hafta süreyIe Cuma günIeri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şerifIerini okuyan zengin oIur.
*  Cuma geceIeri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın oIur ve zarar verici şeyIerden emin oIur.
*Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanIar af oIunur
*Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı AIIah hidayete erdirir, kaIp gözünü açar.
resimli cuma dualrı

resimli cuma dualrı

*Cuma Günü “YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
*Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi AIIah’tan ne isterse veriIir.
*Cuma günü Sabah; YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini AIIah’a biIdirrisen isteğin kabuI oIur.

Cuma günleri şunları da yapmak iyi olur:

 • Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istiğfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)
 • Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahları affolur) buyurmaktadır. (Taberani)
 • Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.
cuma gecesi duası

cuma gecesi duası

 • Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.
 • Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli.
 • Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]
 • Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:  (Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]
 • Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine “Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür” derler.) [Deylemi]
 • Cuma günleri ve her gün şu (istiğfar duası)nı çok okumalıdır:

(Allahümmagfir li ve li abai ve ümmehati ve li ebnai ve benati ve li ihveti ve ehavati ve li-amami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve lil-müminine vel-müminat vel hamdü-lillahi Rabbilalemin!)

cuma duası 1

cuma duası 1

 • Kadın okursa, zevceti yerine zevci ve ebeveyha yerine, ebeveyhi demelidir.
 • İkindiden sonra, seccade üzerinde elinden geldiği kadar, (ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kavi, ya Kadir) demeli, sonra dua etmelidir.

Dinimizde cuma günü’nün önemi çok büyüktür.Cuma günü müslümanların bayramıdır.onun için özellikle cuma günleri,duaya,kur’an okumaya,hacetlerimizi istemeye dikkat edelim.

Cuma günü ikindi  namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah’dan isteyin.Dua edin.

Cuma günü“La İlahe İlla ente Ya Hannanü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard.” bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.

Cuma günü bol bol salavat getirin.Cuma günü   80 selavat getirenin 80 yıllık günahı affolunur.

Cuma günü ikindi namazından sonra“YA ALLAH,YA RAHMAN,YA RAHİM,YA KAVİY,YA KADİR”  söyleyebildiğin kadar,seccade de oturarak söyle.

cuma günü gecesi yapılacak ibadetler, cuma gecesi okunacak dualar, cuma gecesi ibadetleri, Cuma gecesi yapılacak ibadetler

en güzel cuma duaları

en güzel cuma duaları

İbni Abbas’dan rivayet edildiğine göre Rasullulah (aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

Cuma gecesi veya günü YASİN ve SAFFAT surelerini okuyan kişiye Allahu Teala hz. dilediklerini verir.

Her kim cuma gecesi Bakara ve Ali İmran surelerini okursa, onu yedinci kat gökle,yedinci kat yer arası kadar sevap verilir. (suyuti)

EBU HUR EYRE den rivayetle: Cuma gecesi DUHAN suresini okuyan, sabaha affolunmuş olarak çıkar.(tirmizi)

EBU UMAMEDEN RİVAYETLE:”Her kim cuma gecesi veya günü DUHAN süresini okursa ,Allahu Teala kendisine cennette bir köşk yapar.

SAİD EL HUDRİ R.A dan ri vayetle:

“Her kim cuma gecesi kehf suresini okursa, kendisiyle Kabe arası o kişi için nur gibi parlar.”

Enes radıyuallah anh dan rivayet edildiğine göre, cuma gününde ve gecesinde bana çok salat okuyun böyle yapana kıyamet gününde şahit ve şefaatçi olacağım.”(beyhaki)

1) ibni Ömer (ra) rivayetile bildirildigi uzre,”cuma gunu veya gecesi ‘sure-i kehf’okumak çok sevaptir.2 cuma arasinfaki hatalarin affolur ve fitnelerden korur.okuyan için semaya nur yukselir”

Yine bu surenin fazileti hakkinda muslim ve taberani’nin rivayetiyle efendimiz (asm) şöyle buyurmustur; “Azamet ve fazilet bakimindan yerle gok arasini dolduran sureyi size haber vereyim mi?O ‘ kehf ‘ suresidir…”

“Basindan 10 ayet okumanin çok buyuk sevabi vardir.onu ezberleyip okumaya devam eden,deccalin fitnesinden korunmustur”(muslim)

resimli dua

resimli dua

“Kim kehf suresi’nin sonundan 10 ayet okursa,deccal çiksa ona zarari dokunmaz”(taberânî)

2) Ebû Hureyre(ra) rivayetiyle peygamber (asm)soyle buyurur; “Her kim cuma gecesi ‘Duhan’ suresi okursa gunahlari bagislanir”

Baska bir hadiste de”her gece okuyan için 70 bin melek istigfar eder” buyurmustur peygamber (asm).

3)Hadis-i serifte “hz.peygamber (as)’secde’ ve ‘mulk’ u okumadan uyumazdi.kurtariciniz olan ‘secde suresi’ni okuyunuz”diye buyrulmustur (suyuti)

4)”Cuma gecesi ve cuma gunleri “kiyamet” suresini okuyan,ahiret ve kiyamet zorluklarindan kurtulur” buyrulmustur.

(bknz.surelerin fazileti:Yusuf Tavasli)

5)Peygamber (as)”her kim bana cuma gecesi 100,cuma gunu de 100 salavat getirirse ,baska bi hadiste ‘cuma gunu bana 1000 salavat getirirse’ dunyadayken cennetteki yerini gormeden olmez” buyurur.(enes b.malik-(ra)-ve birçok sahabe rivayet etmistir)

6)Yine Ebû Hureyre ve Enes b.malik rivayetiyle”cuma gecesi aksamla yatsi arasi 2 rek’at “salatu’l-valideyn”namazi kimak,sevabini anne ve babaya bagislamak onlarin hakkini odemis gibi sevaba denktir.”buyrulmustur..

Allah cumanızı mübarek etsin,dualarınızı kabul etsin.

En Güzel Cuma Mesajları

*Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

* Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

* Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun

*Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

*Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.

* Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç…netgazete Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşaALLAH…

* “Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır.” Cumanız Mübarek Olsun.
 
* Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

*Allahım Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın; ben senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımıda ikrar ederim. Beni Affet. Zira günahları bağışlayan ancak Sensin. Cumamız kutlu olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar…

*Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çoksa Salavat u Selam getiriniz. Zira sizisin Salat u Selamlarınız bana sunulur. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumlar!