Neden Kuran Peygamber zamanında kitap haline getirilmedi.

tarafından
25
Neden Kuran Peygamber zamanında kitap haline getirilmedi.

 

1-  Neden Kuran Peygamber zamanında kitap haline getirilmedi.

 • Peygamber hayattayken vahiy devam ediyordu, son nefesine kadar da devam etti,
 • Sure ve ayetler şu anki Kurandaki sıraya göre değil, tedricilik ilkesi gereği karışık olarak peyderpey nazil oluyordu. Cebrailin göstermesiyle hangi ayet hangi surenin kaçıncı ayeti ona göre vahiy katiplerine yazdırılıyordu
 • Yazılı bir hukukun dahi olmadığı bir dönemden bahsediyoruz,her şey sözlü olarak yapılıyor.
 • Buna rağmen peygamber vahiy katipliği müessesesiyle gelen vahiyleri anında yazdırıyor
 • Kendi sözlerinin yazılmasını yasaklıyor, kuranla karıştırırlar endişesi.
 • Kendisi ve hafızlar tarafından anında ezberleniyor
 • Cebrail ile yılda iki defa o ana kadar gelen vahiyler ramazan ayında tekrarlanıyor. Mukabele kültürü
 • Sözlü edebiyatın zirvede olduğu bir dönemde, binlerce beyitlerin ezbere okunduğu bunun için panayırlar düzenlendiği bir dönemde Kuran bütün insanlığa meydan okuyor. “buyurun gücünüz yetiyorsa sizde kuran benzeri bir şey ortaya koyun diye”
 • Bu manada peygamberin en büyük mucizesi kurandır. Hala edebi kalitesi (lafız ve mana itibariyle, ses ve fonetik bilimi açısından) bu kadar yüksek bir eser ortaya konamamıştır. Deneyen olmuş ama gülünç duruma düşmüşlerdir.
 • Kuranın toplanması peygamberimizin vefatından hemen sonra altı ay gibi kısa bir süre sonra, Hz. Ebu Bekir döneminde yaşanan bir savaşta (yemame olması lazım) 70 kadar hafız şehit olunca Hz. Ömerin de teklifiyle Hafız ve vahiy katibi olan Zeyd b. Sabit başkanlığında altı kişilik bir kurul tarafından eldeki dağınık halde bulunan, kağıt olmadığı içinde hurma yaprakları, kaya, deri parçaları, papürüs ve kemiklerde vb., ayetler bir araya toplanıyor. Buna cem edilmesi, iki kapak arasında toplanması denir. Daha sonra Hz. Osman eldeki bu nüshadan 7 adet çoğaltma yapar ve şehir merkezlerine gönderir.
 • Tevrat Hz. Musadan ikibin yıl sonra yazıya geçirilir.
 • İncil Hz. İsadan 50-60 yıl sonra elde yazılı bir metin dahi olmadan havarilerin rüyaları ve ilhamları sonrası yazıya geçirilir.
 • Allah “kuranı biz indirdik, onu koruyacak olanda biziz” buyurur. Zaten şu ana kadar kimse bunu başaramadığı için de kuranı ortadan kaldırma veya ekleme çıkarma yapamadıkları için maalesef bugün Müslümanları kurandan uzaklaştırmanın gayretindeler. Kuranın anlaşılmaması için uğraşmaktadırlar.

Kur’anın Sadece Araplara Gönderildiği İddiası

2- sadece Araplara gönderildiği ise;

 • Ademden peygamberimize kadar ilahi dinlerin genel adı islamdır
 • İnanç esasları aynıdır. Bunlarda bozulma olursa sadece yeniden hatırlatılır.
 • İbadet esasları genelde aynıdır. Bazı kavimlere özel, bazı ibadet ve yasaklar olmuştur. Toplum yapısıyla ilgili ve imtihan edilmenin gereği. Ama namaz, zekat ve oruç gibi ibadetler geneldir.
 • Yasaklar geneldir çoğunlukla. Adam öldürme, zina-fuhuş, haksız kazanç, hırsızlık, kul hakkı,
 • Kuranın anlaşılması için bütüne bakmak gerekir.
 • Ayetleri sebebi nüzüllerinin bilinmesi gerekir,
 • Bir ayetin öncesinin ve sonrasının bilinmesi gerekir
 • Arapçanın çok iyi bilinmesi gerekir
 • İndiği topluma hitap etmesi gayet doğaldır. Anlaşılması ve uygulanması için.
 • Ama genel ilkeler evrensel niteliktedir.
 • İncil İsrail oğullarına gönderilmesine rağmen bugün neden bir dünya dinidir
 • Farz edelim biz Türkler için bir kitap gönderilse idi acaba nasıl olurdu. Kurandan pek bir farkı olmazdı.
 • Birde yazıda geçen ayette “ bu kuran inananların imanını, inanmayanların küfrünü artırır” ilkesi gereği nerden baktığımız önemli.

 

 

Selam ve muhabbetle.